CHINTAMANI, holistisch centrum

KLACHTEN
info@chintamani.nl 0495 - 652 889
KLACHTENPROCEDURE Het Holistisch centrum "Chintamani" streeft naar een optimale kwaliteit en professionaliteit van de therapeuten die adviezen, behandelingen en opleidingen geven. Het correct en tijdig afhandelen van eventuele klachten speelt hierin een belangrijke rol. Indien u klachten heeft over de adviezen, behandelingen of opleidingen, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we deze ongewenste situatie snel oplossen. De procedure: Ingezonden klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld In eerste instantie dient u uw klacht mondeling in Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen 2 weken schriftelijk indienen bij: Chintamani, holistisch centrum voor mens en dier Deckersstraat 2a 6091 NG Leveroy +31 (0) 495-652889 info@chintamani.nl De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden. Na ontvangst wordt een klachtdossier geformeerd. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord met daarin een eventuele oplossing. Indien de klacht afgewezen wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt dit gemotiveerd. Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent. Klachten functionaris Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Geschilleninstantie Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten. Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is onze/mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG. Contact Wanneer u een klacht heeft betrekking heeft mbt een natuurgeneeskundige behandeling kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. Klachtencommissie NIBIG Tureluur 9 7731 KP Ommen Telefoon: 085-0239003 e-mail: info@nibig.nl Opgesteld te Leveroy, april 2006 - 2021
PDF
www.chintamani.nl ** Deckersstraat 2A ** 6091 NG Leveroy (NL) ** 0495652889 ** info@chintamani.nl
Op 10 en 13 februari 2021 start de online Tarot cursus

Stel je vraag:

0031 495 65 28 89

Jonita Kraaijeveld Deckersstraat 2A 6091 NG Leveroy - Limburg - Nederland info@chintamani.nl © Chintamani, holistisch centrum

OUR CHEF

Ex incididunt duis ullamco occaecat excepteur quis aliqua ad non, adipisicing anim ut. Dolor ut consequat amet nisi dol.

WINE

Ex incididunt duis ullamco occaecat excepteur quis aliqua ad non, adipisicing anim ut. Dolor ut consequat amet nisi dol.

ON OFFER

Ex incididunt duis ullamco occaecat excepteur quis aliqua ad non, adipisicing anim ut. Dolor ut consequat amet nisi dol.
KLACHTEN
BEL ME: 0495 - 65 28 89 of MAIL:INFO@CHINTAMANI.NL  Jonita KraaijeveldDeckersstraat 2A6091 NG Leveroy © Chintamani
info@chintamani.nl 0495 - 652 889
Vakantie